Prawa autorskie

Copyright (C) by Dorota Błońska – intuicja 2008-2016

 

Wszystkie tutaj opublikowane teksty są mojego autorstwa, chyba że zaznaczyłam inaczej.

Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone tylko i wyłącznie na następujących warunkach:

  1. Z podaniem nazwiska autorki i linku prowadzącego do oryginalnej strony na moim blogu.
  2. Zakazuje się wykorzystywanie do celów komercyjnych.
  3. Nie wolno zmieniać, przekształcać i tworzyć nowych artykułów na bazie mojej notatki.

Odchylenia od tych warunków wymagają mojego wcześniejszego zezwolenia.

Zastrzegam sobie prawo zmiany tekstu, w chwili, kiedy uznam to za stosowne i konieczne.